Maak je Alpha zichtbaar in jouw omgeving. Er zijn nieuwe promotiemiddelen die je daarvoor kunt gebruiken. DOE MEE! Kies de materialen die goed bij jullie plannen, doelgroepen en budgetten passen.

  • Registreer je nieuwe cursus zodat je Alpha op alphacursus.nl te vinden is 
  • Bepaal of je de promotie alleen met je eigen team doet of samen met andere lokale Alpha’s. Wil je samenwerken met andere Alpha’s? Neem dan contact met ons op voor alle benodigde informatie en materialen 
  • Bestel de nieuwe promotiematerialen in de Alpha - Bookshop 
  • Om je te helpen cursisten te werven, hebben we een promotiehandleiding geschreven. Die kun je vinden op registratie.alphanederland.org. Aan de hand daarvan kun je een kort lokaal promotieplan opstellen 
  • Promoot je Alpha eerst in je eigen gemeente of vereniging. Vraag iedereen vrienden, familie, buren en collega’s persoonlijk uit te nodigen. Maak daarbij ook gebruik van jullie website, social media en je (kerk)blad 
  • Organiseer een Alpha-zondag en laat die volledig in het teken staan van evangelisatie, getuigenissen van Alpha-deelnemers en mooie, uitnodigende liederen. De Alpha-zondag is bedoeld om kerkleden uit te dagen om vrienden, familie en buren uit te nodigen voor de volgende Alpha. Een inspirerend format voor jouw Alpha-zondag vind je hier
  • Maak je cursus zichtbaar in je dorp of stad. Hang posters en spandoeken op, verspreid folders, post berichtjes op Facebook, tweet over je cursus en plaats advertenties, persberichten of interviews in lokale en regionale media
  • Werk samen met andere Alpha’s in je dorp/stad of regio en bereik samen zoveel mogelijk mensen. Bekijk hier hoe dat in Utrecht is gegaan.
Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha