Collecteert jouw kerk voor Alpha?

Al twintig jaar is Alpha Nederland de drijvende kracht achter Alpha. Inmiddels hebben in Nederland meer dan 265.000 mensen (en wereldwijd 24 miljoen) een Alpha gedaan. Daarmee hebben vele mensen kennisgemaakt met het christelijk geloof.

Alpha is gratis...

Alpha wordt gratis aangeboden. Het is en blijft een vrijblijvende kennismaking met het christelijke geloof. Bij honderden kerken zet een team van vrijwilligers zich in om de Alpha-bijeenkomsten tot een succes te maken. In een ongedwongen sfeer – en altijd startend met een heerlijke maaltijd – ontdekken de deelnemers waar het christelijk geloof over gaat. Op de website alphacursus.nl staan indrukwekkende getuigenissen van mensen die door Alpha herstel hebben ervaren en tot geloof zijn gekomen.

...maar kost wel geld

Om de honderden teams die Alpha geven te ondersteunen met eigentijdse materialen en hoogwaardige trainingsdagen is jaarlijks veel geld nodig. We doen ons werk ten dienste van de kerken. Maar zonder de steun van kerken gaat het niet. We zijn afhankelijk van giften.

Mag Alpha op het collecterooster van jouw kerk?

Verschillende kerken dragen financieel bij. Mogen we ook bij jullie het collecterooster? Alpha is een goede en laagdrempelige manier om mensen in aanraking te brengen met het evangelie. Natuurlijk komen we graag in de kerkdienst vertellen over Alpha.

Wat kun je doen?

We hebben een voorbeeldbrief gemaakt die (aangevuld met je eigen naam en dergelijke) kunt sturen naar degene die in jouw kerk verantwoordelijk is voor het collecterooster.

Er is ook een collectepresentatie beschikbaar, om in de dienst te vertonen tijdens de collecte.
Verder is onderstaand filmpje (YouTube | Facebook) heel geschikt om in je kerk te laten zien:

Vragen? Mail ons op info@alphanederland.org of bel 0343 - 74 50 70.

Steun Alpha, zet ons op het collecterooster!

Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha