By Alpha |

"Bidden is echt de basis!"

df0a9742.jpg

Al jaren is Femmy als vrijwilliger actief voor het werk als Alpha. In 2000 startte de 1e Alpha-cursus in Hoogeveen, inmiddels is Femmy 14 jaar verder en draait zij met haar team de 29e interkerkelijke Alpha-cursus. We mogen haar interviewen.

Hoe ben je betrokken geraakt bij het werk van Alpha?
De toenmalige evangelisatieouderling introduceerde de Alpha-cursus (AC) in de kerkelijke gemeente waar ik lid van ben en ik heb gereageerd op de uitnodiging door me aan te melden. Al snel nam ik organisatorische taken op me en draaide als gespreksleider  mee in het Alpha-team. Waar ik nu ook alweer een behoorlijk aantal jaren teamleider/coördinator van ben .

Wat heeft Alpha voor jezelf betekend? (Wat heeft het met jezelf gedaan)
Alpha heeft voor mijzelf veel betekend. Door mee te maken wat God doet in de levens van mensen die zoeken, is ook mijn eigen geloof verdiept. Door te oefenen om het Christelijk geloof eenvoudig te verwoorden, ben ik vrijmoediger geworden om erover te praten. Heeft het mijzelf ook meer zekerheid gegeven en mijn relatie met God verdiept. Ik ben meer onder de indruk gekomen van Jezus, God de Vader én de heilige Geest. Is er meer liefde gekomen voor Hem en meer bewogenheid voor mensen. Ik heb ook meer vertrouwen gekregen in de leiding van de heilige Geest. Dat maakt dat je je niet té verantwoordelijk meer voelt voor de deelnemers, maar er meer ontspannen mee om kunt gaan. Maar ook dat je dingen gaat doen die je voor jezelf niet voor mogelijk had gehouden.

Hoe houd je het al die jaren vol om het fris te houden en waar haal je de motivatie vandaan?-      Dat we iedere AC weer een fijn team hebben waarin we elkaar kunnen aanvullen. De drie avonden voorafgaand aan de cursus, om als team bij elkaar te komen om toegerust te worden, ervaren wij als noodzakelijk en goed, verbindend.
-      Na de AC bieden we een vervolg aan van ongeveer één jaar. Bij voorkeur gaan er dan teamleden mee met de groep. Dat zorgt ervoor dat we bijna iedere AC met 3-4 nieuwe teamleden (ex-Alpha-cursisten) van start gaan en dat is verfrissend.
-      Dat we ervaren dat God de AC echt zegent
-      Nieuwe aanmeldingen maken mij altijd weer heel blij en gemotiveerd. We hebben nu onafgebroken tweemaal per jaar een AC kunnen houden met aardig grote groepen.
-      Dat God mij tijdens de cursusavonden en in het Alpha-weekend echt bijzondere liefde en kracht geeft en mij doet ervaren dat ik "op mijn plek" ben als schakeltje in het geheel.
-      Het bidden met teamleden en deelnemers ervaar ik ook als zeer fijn en motiverend om door te gaan. Bidden is echt de basis, de motor van Alpha.
-      Dat ook allerlei mensen rondom Alpha heel trouw blijven bidden ervaar ik als enorm ondersteunend, en inspirerend en zo houd je het dan vol en ga je door…

Kun je iets zeggen welke gevolgen het heeft gehad voor de kerk?
Ja verschillende deelnemers hebben zich laten dopen en belijdenis gedaan. Mensen gaan zich actiever inzetten om mee te doen. Worden vrijmoediger in praten over het geloof. Kiezen er nu voor om pastoraal werk te gaan doen in hun gemeente, wijkdame te worden, diaken, ouderling, een gebedsgroep op te richten e.d.

Wat zou je zelf in relatie met Alpha willen vermelden?
Ik ben God dankbaar dat Nicky Gumbel indertijd in Engeland is begonnen met de Alpha-cursus en dat bewogen en bevlogen mannen die cursus ook in Nederland hebben geïntroduceerd, zodat wij hier ter plekke met de Alpha-cursus konden beginnen en dóórgaan…. ondanks de geestelijke strijd die we er ook bij ervaren, onder de zegen van God Zelf…

Pin Goog
Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha