By Alpha |

“God schrijft niemand af!”

Alpha-prison-haarlem

In de Koepelgevangenis te Haarlem, een 112 jaar oud Rijksmonument, geeft al zes jaar lang een team Alpha - Prisons. De cursus is dan ook een begrip geworden in dit Huis van Bewaring. 

“Deze mannen zijn net opgepakt, angstig en gestrest proberen ze grip te krijgen op hun situatie. Wij mogen daarin een veilige haven voor ze zijn, een rustpunt in de chaos.” Connie Hofstede straalt als ze over haar Alpha - Prisons deelnemers vertelt. “Ongelofelijk hoe God werkt onder deze mannen, je ziet ze gewoon veranderen voor je ogen!” Ze is niet naïef over de mannen op haar cursus: “Kijk, deze gedetineerden zitten hier niet voor niks, dat is duidelijk. Maar het zijn mensen, mannen die grote fouten maken maar nog steeds gewoon mens zijn. Dat moet je blijven zien als je dit werk doet. Ik krijg steeds een nieuwe kans van God, niet alleen een tweede kans, maar ook een vijfde, of een twintigste. Dat geldt niet alleen voor mij maar ook voor hen. God geeft niet op en Hij schrijft niemand af, dus dat doe ik ook niet!” 

Het interkerkelijke team werkt samen met het Haarlemse Open Huis en het Diaconaal Centrum voor het Gevangenispastoraat. Helmine de Graaff, Diaconaal Pastor, draait mee in het team en ook de wat oudere Mat van het Open Huis. Met zijn witte haren een geëerd voorbeeldfiguur voor de mannen. Gezellig kletsend haalt Reinie, bakster van de heerlijkste appeltaarten voor de deelnemers, herinneringen op met Gert-Jan. “Weet je nog, die drugdealer? Hij vond het maar niks die Jezus, verdiende te goed met zijn handeltjes. Maar hij luisterde wel, nam deel aan de gesprekken en veranderde langzamerhand. Tijdens de gebedsmomenten ervoer hij echt iets van God. Na zijn vrijlating kregen we een kaartje van hem. Hij bedankte ons voor de Alpha - Prison en schreef: ’ik ben om!’ 

Gert-Jan knikt met een grote grijns op zijn gezicht. Ze vertellen indrukwekkende verhalen over de zes jaar die ze al samen werken, maar de op het oog kleinere gebeurtenissen maken de meeste indruk op hen. Gert-Jan valt even stil, ontroerd neemt hij dan het woord: “We hadden een deelnemer die helemaal niets had met geloof, alles was nieuw voor hem. Hij ontmoette God op de lessen over de Heilige Geest, tijdens het bidden met de teamleden. De dag van zijn strafzaak brak aan, hij moest naar de rechtbank in Amsterdam. Helemaal alleen in het politiebusje heeft hij zelf gebeden en zijn hart uitgestort bij God. Kijk dan ben ik dus klaar, dan heeft God het overgenomen. Mooi he?!”

Dit artikel is geschreven door Margreet Vleerlaag

Pin Goog
Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha