By Alpha Nederland afd. communicatie |

Vrijplaats in de duisternis

Bezoek aan een Britse gevangenis

De kou van deze winteravond en de warme koffie drijft de vijfentwintig mannen snel naar binnen, naar de als kapel fungerende hoge zolder van dit oude landhuis. Spring Hill is de naam, het doet eerder denken aan een vakantiekamp voor kinderen dan een gevangenis. Toch is het echt een open inrichting voor mannen in het zuiden van Engeland.

Zoektocht naar zingeving
Al jaren draait een enthousiast team vrijwilligers een Alpha – Prisons in deze kapel, en jaar na jaar komen er groepjes gedetineerden op af. Teamlid Allison: “De 330 gedetineerden hier zijn van allerlei strafzwaarte, maar hebben allemaal een aantal dingen gemeen: ze vertonen goed gedrag en zitten allemaal in de laatste fase van hun straf. In deze open inrichting mogen ze het laatste stukje van hun straf uitzitten. Langzamerhand wennen ze zo weer aan de maatschappij en een deel werkt overdag zelfs buiten de deur. Deze mannen zoeken naar zingeving en richting, want hoe ga je verder met je leven na drie, acht of zelfs zeventien jaar gevangenisstraf? Een aantal vindt antwoorden hier op onze Alpha - Prisons en in het christelijk geloof.”

Nieuwe start
Na de koffie en koekjes volgt een kwartier samenzang. Op vol mannelijk volume schalt het “God is love” uit de kelen, het weerkaatst door de eikenhouten zolderbalken heen. Dan begint teamlid Peter met zijn inleiding. Het thema is “Hoe zit het met de Heilige Geest?” en voor bijna een half uur kun je een speld horen vallen in de kapel. Vijfentwintig gedetineerden hangen aan zijn lippen, vooral het bekeringsverhaal van Peter zelf en zijn overleden broer maakt diepe indruk op de mannen. “Ons leven was zo leeg, ook al hadden we in de ogen van de wereld succes.” Hij neemt ze mee op ontdekkingstocht door de Bijbel om ze kennis te laten maken met de Heilige Geest. Hij sluit af met een gebed en nodigt mannen uit om ‘het zondaarsgebed’ met hem mee te bidden. Drie mannen geven aan dit te willen en vragen de Heer om een nieuwe start.

Gebed
Daarna gaan we uiteen in gesprekgroepjes en de vier Nederlandse bezoekers verdelen zich over de aanwezigen. De gesprekken zijn levendig en eerlijk en de Nederlandse ex-gedetineerde Stefan wordt binnen één minuut uitgehoord over zijn bekering. De mannen zijn eerlijk over hun worstelingen en vragen, her en der wordt om voorbede gevraagd. Ieder groepje eindigt met gebed. Soms bidt alleen de vrijwilliger, maar in het merendeel bidden de mannen voor en met elkaar. Mijn groepje blijkt uit vier christenen te bestaan, vier mannen die hier in de Kapel het christelijk geloof hebben ontdekt en hun leven aan God hebben toegewijd. Ze gáán ervoor en nemen steeds nieuwe deelnemers mee naar de kerkdiensten, Alpha-Prisons bijeenkomsten en Bijbelstudies. In deze gevangenis vinden mannen echt vrijheid en geven het door.

Terwijl ik de man naast me zegen, samen met de rest van het groepje, komt de impact van het gebeuren bij me binnen. Peter: “Gods Geest is als water, het stroomt naar de laagste en verborgen plekken. Hier in de duisternis van detentie, zoveel gebroken levens en schuld, doet de Heer zijn genadewerk.” Jezus is gekomen voor de gebrokene van hart en ik zie het voor mijn ogen gebeuren. Naast me zit slechts een broeder, een nieuwe schepping, geen gedetineerde meer. Wat een genade om daar, als Nederlandse vrouw, getuige van te mogen zijn.

Margreet Vleerlaag is stafmedewerker Alpha – Prisons en was op 5 november op bezoek bij een Alpha – Prisons bijeenkomst in Zuid-Engeland

Pin Goog
Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha