By Alpha Nederland afd. communicatie |

Terugblik trainingsdag 12-9-2015

Een mooie en gezegende dag, 'die een goede voorbereiding vormt op de cursus die we gaan geven'. Dat is hoe de deelnemers terugkijken op de Alpha Nederland Training van 12 september in Veenendaal. Ook wij kijken met veel plezier terug op deze zeer geslaagde zaterdag.

Volgens de enquêtes die de deelnemers aan de trainingsdag hebben ingevuld werd het programma als nuttig tot zeer nuttig beoordeeld. We zijn blij met de reacties en opmerkingen die we ontvangen hebben. Die helpen ons om ook in de toekomst een Alpha Nederland Training te blijven neerzetten die aansluit op de behoeften van jullie als team van Alpha, Marriage Course, Premarriage Course of Parenting Children Course.

Enorme gedrevenheid

Wat ons als organisatie is opgevallen, is het sterke verlangen en de enorme gedrevenheid bij de teams om een goede cursus neer te zetten.

De betrokkenheid tijdens het programma was groot. En ook de geanimeerde gesprekken, het gevoel van verbondenheid tussen de honderden bezoekers en de fijne worship zullen, met de zegen van God, bijdragen aan een mooi nieuw seizoen van cursussen. We bidden dat ook dit jaar duizenden de weg zullen vinden naar God en naar herstel in hun onderlinge relaties.

Het getuigenis van Arie, die op de trainingsdag vertelde hoe God hem heeft genezen van kanker, maakte grote indruk. Hetzelfde geldt voor de getuigenissen van andere oud-deelnemers. God doet grote dingen! Verschillende deelnemers kwamen na de ministry vertellen hoe de heilige Geest hen heeft aangeraakt. 

Gebed in Oldebroek

Het context-uur van Alpha – Youth trok zoveel deelnemers dat mensen op grond moesten zitten of bleven staan. Iets minder comfortabel dan de bedoeling was, maar dit betekent wel dat we de komende tijd met enorm veel mensen aan de slag kunnen om jongeren te bereiken met het evangelie.

Het team van Oldebroek vertelde hoe zich vorig jaar bij hen ondanks alle voorbereidingen geen enkele jongere had aangemeld. Het team en de gemeenteleden besloten daarop een week van gebed te houden. Vervolgens stonden op de eerste Alpha - Youthavond maar liefst zeventien jongeren klaar om de cursus te gaan volgen. Een grote bemoediging en voor ons allemaal een aanmoediging voor meer gebed rondom onze Alpha!

2 oktober: Alpha - Students Training 

Ook het context-uur van Alpha - Students trok veel meer deelnemers dan verwacht. Er kwam een enthousiaste uitwisseling van ideeën op gang tussen bestaande en nieuwe teams van studentenverenigingen en kerken die met Alpha - Students aan de slag gaan. Teams die de trainingsdag gemist hebben, kunnen zich nog aanmelden voor de Alpha - Students Training op 2 oktober in de sociëteit van NSU in Utrecht.

Nieuwe cursussen

Opvallend was ook het grote enthousiasme voor de Prayer Course, de gratis online cursus die we deze maand geïntroduceerd hebben. Tijdens de trainingsdag kon je in jouw gebedshouding op de foto. De resultaten van deze #devoto staan op Facebook

Verder hebben we op 12 september een nieuwe cursus aan je voorgesteld: de Parenting Children Course. Deze veelbelovende methode voor ouders om elkaar te inspireren en te motiveren in de opvoeding gaat op 1 januari 2016 van start. Vanaf dat moment kun je deze cursus gaan geven. Wij helpen je met aantrekkelijk en compleet uitgewerkt cursusmateriaal. Kijk op alphanederland.org/parentingcourse

Bestel je materialen op Alpha bookshop

Op alphabookshop.nl vind je alle materialen die beschikbaar zijn voor de verschillende contexten van Alpha, voor de (Pre)Marriage Course en alle andere cursussen. Een greep uit het aanbod:

Als vervolg op Alpha:

Alpha Nederland Tour

Dit najaar organiseert Alpha Nederland weer een serie regionale bijeenkomsten waar je als teamleider of ervaren teamlid extra verdieping krijgt aangeboden, gericht op het organiseren van een Alpha of (Pre)Marriage Course. Een unieke gelegenheid om teams uit jouw regio te ontmoeten en om verder getraind te worden. De teams wisselen ervaringen uit en krijgen op specifieke onderdelen aanvullende coaching vanuit Alpha Nederland. Kom naar de touravond en laat jouw cursus bloeien! 

We verwelkomen je graag op de komende trainingsdag, op de Alpha Nederland Tour of een van onze andere evenementen.

Pin Goog
Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha