Van schaamte naar een onweerstaanbare uitnodiging

Fotoshoot_Alpha-12.jpg

Uit onderzoek is gebleken dat in Westerse landen maar liefst 80-95% van de kerkbezoekers hun buren, vrienden en familie niet uitnodigen voor een kerkdienst. Waarom niet?

Als je het aan Michael Harvey - auteur van ‘Meer dan welkom’- vraagt, is het antwoord: we zijn bang voor afwijzing. Wat maakt dat het ons aan durf ontbreekt? Nieuwsgierig geworden, stelt Alpha Nederland-medewerker Marleen die vraag aan een aantal christelijke vrienden. Dat levert de volgende reacties op:

  • ‘Ik zie er de noodzaak niet van in’ - Onverschilligheid

  • ‘Ik ben bang om afgewezen te worden’ - Afwijzing

  • ‘Mijn omgeving reageert vijandig’ - Angst

  • ‘Wie ben ik om…?’ - Zelfveroordeling

  • ‘Ik ken niet zoveel niet-christenen - Afzijdigheid

Angst voor afwijzing, zelfveroordeling, onverschilligheid… Vaak ligt schaamte eraan ten grondslag: ‘Ik schaam me - voor mijn kerk, andere christenen, onze Alpha, mezelf’. Hoe komt het dat we ons erdoor laten leiden? Wat is schaamte en wat kost het ons?

Schaamte 

Professor Brené Brown definieert schaamte als: ‘De angst om verbinding te verliezen’. ‘Geloof’ is een van de twaalf categorieën waar mensen zich voor schamen, zo schrijft ze in haar boek ‘De kracht van kwetsbaarheid’. Schaamte veroordeelt en doet pijn; niet alleen bij jezelf, maar ook bij anderen. Schaamte legt de schuld bij de ander (kerk/andere christenen) of maakt dat je je terugtrekt, geen risico’s neemt en dus geen mensen durft uit te nodigen voor bijvoorbeeld een kerkdienst of een Alpha. Schaamte zit verbondenheid in de weg en dan kan het zomaar zijn dat je niet kunt of wilt voorzien in de behoefte die mensen in jouw omgeving hebben.  

Deel je leven

Welke behoefte heeft degene die jij niet durft uit te nodigen? Ik vroeg het een niet-gelovige vriendin: ‘Wat ik verlang, is dat christenen mij ten diepste willen leren kennen; wie ik ben en wat mij drijft. Dat daar ruimte voor is. Geen verborgen agenda én vertel me vooral niet wat ik moet geloven. Deel je leven met mij en vertel wat God voor jou betekent. Durf daarin oprecht en kwetsbaar te zijn. Dan ga ik vanzelf nadenken en zal ik een uitnodiging van jou voor een christelijk event serieus overwegen.’ 

Verlangen naar verbinding

Terug naar Brené Brown. Zij stelt dat schaamte ervoor zorgt dat je je van anderen af beweegt; je verstopt je en je zwijgt. Je durft niet. Terwijl veel mensen om ons heen (on)bewust behoefte hebben aan verbinding. Laten we daarmee beginnen: kennen en gekend worden. Dan volgt die onweerstaanbare uitnodiging vanzelf...

Alpha

‘Kennen en gekend worden’, dat is misschien wel het belangrijkste kenmerk van Alpha. God, het Alpha-team en andere deelnemers leren kennen. Jezelf mogen zijn, geïnspireerd worden, liefde en steun ervaren. De impact van een uitnodiging voor een Alpha is enorm. Wat laat je winnen: je schaamte of je verlangen? Wat antwoord jij op de vraag: ‘Wie nodig jij uit voor Alpha?’

 
Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha