ANBI

Stichting Alpha-cursus Nederland

anbi.png

Alpha Nederland (statutaire naam: Alpha-cursus Nederland) staat sinds 1 januari 2008 bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI. Je kunt onze registratie checken op de site van de belastingdienst. Als je zoekt op 'Alpha-cursus Nederland' en 'Driebergen' krijg je als zoekresultaat 'Stichting Alpha-cursus Nederland'. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Sinds 1 januari 2008 zijn alleen giften fiscaal aftrekbaar aan instellingen die, zoals Alpha Nederland, door de fiscus zijn aangewezen als ANBI.


KvK:

32085192 (zie uittreksel op kvk.nl)

RSIN:

810399295

IBAN:

NL07RABO0372969585

Adres:

Hoofdstraat 51a
3971 KB  Driebergen
0343 - 74 50 70
info@alphanederland.org
www.alphanederland.org

Doelstelling:

Alpha-cursus Nederland draagt bij aan de herevangelisatie van Nederland en de transformatie van de maatschappij.

Beloningsbeleid:

Werknemers worden ingedeeld naar de schalen van de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bestuursleden van Alpha Nederland doen hun werk vrijwillig en zijn dus onbezoldigd.

Begroting:

Beleidsplan:

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Financiële verantwoording:

Bestuur:

Dhr. E.J.W. Hoekstra, Rotterdam (voorzitter)
Dhr. G.J. de Groot, Amersfoort (secretaris)
Dhr. A. van Dam, Amersfoort (penningmeester)
Mevr. G.T. van der Velde-Zijlstra, Amersfoort (algemeen bestuurslid)

Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha